Kies duur Datum
-
+

Disclaimer

Algemeen
Parc Ganuenta beheer en exploitatie, hierna te noemen Parc Ganuenta, verleent u hierbij toegang tot de website van Parc Ganuenta en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Parc Ganuenta behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Parc Ganuenta spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Parc Ganuenta.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Parc Ganuenta. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Parc Ganuenta, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Download hier de Disclaimer